Page 165 - Wszystko-o-hodowli-zwierząt-i-wyposażeniu-gospodarstwa

This is a SEO version of Wszystko-o-hodowli-zwierząt-i-wyposażeniu-gospodarstwa. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
horizont
horizont
1
horizont
1
horizont
1
horizont
1
horizont
1
horizont
1
horizont
1
horizont
1
10
10
Art. nr
Cena za sztukę
Opakowanie
Katetery do wymion i strzyków
Teat and udder catheters
Part No.
Price per unit
Packaging
Dreny do strzyków
z maścią
Opakowanie 20 szt. z wazeliną. Do wkła-
dania do przewodów strzykowych w przy-
padku zranienia.
30628
puszka
1
Puszka z 20 sztukami
Teat catheters
with ointment
Box with 20 sticks and vaseline. For injec-
tion into injured teats.
30628
pot
1
Pot with 20 pieces
Plastykowe patyczki
do strzyków
Stosowane do rozszerzania zranionych
kanałów strzykowych po infekcji lub zabie-
gach lekarskich. Opakowanie 10 szt.
30615
torebka
Teat plugs
made of plastic
To keep injures teats free after infections or
surgery. Bag with 10 pieces.
30615
bag
Bandaż do strzyków
6cm x 5m. Samoprzylepny, miękki i ela-
styczny. Antyseptyczny. Nie przykleja się
do skóry i ran.
30629 opakowanie
1
Teat bandage
6cm x 5m. Adhesive, soft and elastic. An-
tiseptic. Does hot stick to skin and wounds.
30629
pack
1
Kateter wymion
Z pierścieniem. Model „Fürstenberg”.
Stal nierdzewna. Długość 80mm.
30167S opak. skin
ø 3mm
30168S opak. skin
ø 2,5mm
Catheter
With ring. Model „Fürstenberg“. Stainless.
80mm long.
30167S
skin pack
ø 3mm
30168S
skin pack
ø 2,5mm
Kateter wymion
Z oliwą. Stal nierdzewna. Długość 80mm.
Udder catheter
With olive. Stainless. 80mm long.
30169S opak. skin
ø 2mm
30169S
skin pack
ø 2mm
Przyrząd do usuwania
guzów
Model „Hug”. Stal nierdzewna. Długość
około 150mm.
Tumor extractor
Model „Hug“. Stainless. Approx.150mm
long.
30170S opak. skin
ø 3,5mm
30170S
skin pack
ø 3.5mm
165